Dopravná kancelária a cestovná agentúra.
Prvý Novohradský autobusový prepravca.
Diaľková linka LC - BA 
Nepravidelná doprava 
Zájazdy 
Kontakt 
Mail 
Domov 
Facebook 
 
Pravidelná autobusová doprava.
Diaľková linka Lučenec - Zvolen - Nitra - Bratislava
(zrýchlený spoj trvá niečo vyše 4 hodiny ! )

UPOZORNENIE: AUTOBUSOVÁ LINKA LC-BA
DOČASNE NEPREMÁVA !!!

Okrem výhodných cien Vám ponúkame navyše (podľa pokynov prepravcu): 

- zľavy od 5% až do 20 % pre bežného cestujúceho 
- študenti a žiaci majú 50 % zľavu už od 50 km 
- dávame zľavy pre dôchodcov nad 70 rokov 

 
cestovný poriadok    cenník cestovného    rezervácia miestenky
 
NOVINKA - rezervácia miestenky mobilom SMS-kou,
alebo telefonicky. Aj z postele!
1x1 spacer

 
 
CESTOVNÝ PORIADOK
 
 
Lučenec - Zvolen - žiar nad Hronom - Zlaté MOravce - Nitra - Trnava - Bratislava 
ZRÝCHLENÉ SPOJE !!! 
 
Nastúpte, sme NAJLACNEJŠÍ 

 
Cestovný poriadok platí od: 11.12.2016 do 9.12.2017.  
Linka č.: 606505  

Prepravu zabezpečuje: MUČINA s.r.o.,Nám Artézskych prameˇnov 13, Lučenec, tel: 0907 824 136, www.mucina.sk, mucina@mucina.sk  
 
1 Km Km Zastávky 2
R


R
(1)(4)(5)


(1)(4)(5)
50


50
6:00
0 0 1 od   Lučenec,AS pr 20:25
6.11
15 15 2 |   Lovinobaňa,nadjazd ^ 20:10
6:17
20 20 3 |   Mýtna,nám. | ( 20:05
6:25
31 31 4 |   Kriváň,pošta | 20:00
6:30
35 35 5 |   Detva,aut.st. | 19:53
|
47 47 6 v   Zvolenská Slatina,OcÚ | ( 19:44
6:59pr
od 19:26
---
59 59 7 --   Zvolen,AS -- ---
7:05od
pr 19:22
<
< < 8 |   Žiar n.Hronom,aut.st. ^ <
7:34
102 102 9 |   Žarnovica,motel Sitno | 18:58
<
< 113 10 |   Nová Baňa,žel.st. | <
<
< 141 11 v   Zlaté Moravce,AS | 18:26
8:17pr
od 17:56
---
167 171 12 --   Nitra,AS -- ---
8:24od
pr 17:50
<
< 201 13 v   Sereď,nám. ^ 17:25
9:02pr
od <
---
205 < 14 --   Trnava,AS -- ---
9:04od
pr <
( 9:33
246 246 15 v   Bratislava,letisko ^ <
9:38
256 256 16 pr   Bratislava,AS od 16:36
  
(1) -  premáva v pondelok
(4) -  premáva vo štvrtok
(5) -  premáva v piatok
50 -  Premáva tiež 12.4.2017, 2.5.2017, 9.5., 7.7., 14.7., 21,7., 13.9.,15.11.2017
   -  Nepremáva od 24.12.2016 do 8.1.2017, 14.4., 17.4., od 1.7. do 1.9.2017 a 15.9., 1.11., 17.11.2017
Na linke je povolená preprava zvierat len po dohode s dopravcom tel. 0907 824 136
Na linke platí cenník cestovného a dovozného vydaný dopravcom.
Prednostne sa prepravujú cestujúci do vzdialenejších zastávok.
R - miestenky s cestovným lístkom si možno zakúpiť vo vybraných miestach a cez internet
( - zastavuje iba na vystupovanie, alebo po zavolanínatel.č. 0907 824 136 15minút pred odchodom
 
Informácie cestujúcim dopravca podáva na telef. č. 0907 824 136, alebo e-mailom: mucina@mucina.sk
 

 
CENNÍK CESTOVNÉHO
 
…??????????Q?????Q?R?????????ITEM0???ITEM2???…???RECENT??????? ?????????
km
Obyčajné cestovné A
cena v Eur 
 
Osobitné cestovné B - zľavnené 
študenti, TZP 
cena v Eur
km
Osobitné cestovné C - zľavnené 
deti do 6 rokov 
cena v Eur
0 - 15  0,80 0,60 0-50 1,00
16 - 24  1,20 1,00 51-75 1,50
25 - 31  1,80 1,40 76-150 2,00
32 - 35  2,00 1,70 151-200 2,50
36 - 40  2,20 1,80 201-400 3,00
41 - 45  2,60 2,10
46 - 50 2,70 2,10 Miestenky
51 - 55  2,90 2,10
km
Cena v Eur
56 - 60  3,00 2,20
0-300
0,30
61 - 65  3,20 2,40
66 - 70  3,60 2,50 Batožina
71 - 75  3,90 2,80
km
Cena v Eur
76 - 80  4,10 2,90
0-90
0,50
81 - 85  4,40 3,20
91-300
1,00
86 - 88  4,40 3,20
89 - 95  4,40 3,30 Nadrozmerná batožina
96 - 100  4,70 3,30
km
Cena v Eur
101 - 105  5,10 3,60
0-90
1,00
106 - 110  5,40 3,80
91-300
2,00
111 - 115  5,70 4,00
116 - 120  5,90 4,10 Ůhrada za znečistenie, poškodenie autobusu
121 - 125  6,00 4,30
km
Cena v Eur
126 - 130  6,40 4,50
0-300
30,00
???
??????
131 - 135  6,70 4,60
136 - 140  6,80 4,80
141 - 145  7,00 5,00
146 - 150  7,30 5,20
151 - 160  7,80 5,50
161 - 170  8,20 5,70
171 - 180  8,60 6,00
181 - 190  9,00 6,30
191 - 200  9,50 6,70
201 - 210  10,00 7,00
211 - 221  10,50 7,40
222 - 230  11,00 7,70
231 - 240  11,50 8,10
241 - 250  11,90 8,30
251 - 260  12,50 8,50
261 - 272  12,50 8,50
Poznámky:
A - cena v Eur pre obyčajné cestovné T01.
B - cena v Eur pre osobitné cestovné - zľavnené : študentské cestovné,  TZP    
    Rodičia na návš.postihn.detí, deti od 6-15 rokov, vodiaci pes.
C - cena v Eur pre:  Osobitné cestovné - zľavnené deti od 0 - do 6 rokov

Lučenec: 1.1.2012


 
 
 
Rezervácia miesta
je možná mailom, SMS-kou, telefonicky na č.t.: 0907 824 136.
 


 
KONTAKT: 
mobil nonstop: 0907 824 136 (cestovka-osobná preprava, pravidelná preprava, rezervácia miesteniek)
mobil: 0905 603 265 (cestovka-osobná preprava)
tel.: 047/43 260 48 (cestovka-osobná preprava) 9.00-17.00

 
MUČINA s.r.o. - dopravná kancelária
MUČINOVÁ Viera - cestovná kancelária

|| home || linka LC-BA || doprava || zájazdy || kontakt || mail ||

© 2003-2020 VILAND All rights reserved.
Všetky práva vyhradené.